آشنایی با ما

نوشته شده توسط دبیرخانه on . ارسال از : بدون مجموعه

 

همدیار گرامی سلام

این جمع با هدف ایجاد همدلی و وفاق ،فارق از هر نوع تمایلات شخصی ، سیاسی و گروهی بین سوادکوهی های مقیم مرکز و همه سوادکوهی هائی که هنوز احساس تعلق خاطر به زادگاهشان سوادکوه دارند ایجاد گردیده است امیدواریم بتوانیم در یک فضای بسیار خوب بخشی از گمشده های عاطفی و تعلقات خاطر مان را که بخاطر دغدغه های روزمره زندگی به دست فراموشی سپردیم بازیابی نموده و از بار روانی غربت نشینی و الام دلهایمان بکاهیم، در این راستا دست تک تک عزیزان سوادکوهی را جهت رسیدن به فضای مطلوب درجمع خانواده بزرگ سوادکوهی ها می فشاریم امیدواریم این بنیان هرروز بیش از دیروز مستحکم تر وباقیات صالحاتی باشد برای بانیان وهمه کسانی که در این راستا کمک می کنند باشد .