1. همدیار گرامی
  با پیشنهاد و انتقاد خود مارا در بهتر برگزار کردن همایش ها یاری کنید .

 2. نام و نام خانوادگی
  نامعتبر
 3. ایمیل|شماره
  نامعتبر
 4. موضوع*
  نامعتبر
 5. متن انتقاد یا پیشنهاد*
  نامعتبر
 6. کد امنیتی*
  کد امنیتی
    تغییر تصویرعبارت وارد شده نادرست است.