تصاویر چهارمین همایش

نوشته شده توسط دبیرخانه on . ارسال از : گالری تصاویر

تصاویر چهارمین همایش سوادکوهی های مقیم تهران
تهران - تالار بزرگ وزارت کشور - ۶ خرداد ۹۴

با ارسال نظرات سازنده خود برای برگزار کنندگان همایش در بهتر برگزار شدن همایش در سال آینده سهیم باشید .

ارسال انتقاد و پیشنهاد