طراحی لوگو همایش پنجم

نوشته شده توسط دبیرخانه on . ارسال از : همایش پنجم

اماده دریافت لوگوی پیشنهادی شما برای پنجمین همایش سوادکوهی های مقیم تهران هستیم.
ازطراح لوگوی برگزیده در همایش بعنوان مهمان ویژه تقدیر بعمل خواهد امد
لوگو باید پیامی از اِلمانها ،تاریخ وفرهنگ مردم سوادکوه داشته باشد